Nacionalna razmena Internet saobraćaja

Preko nas svaki vaš partner je lako dostupan!

♦   Više od 60 Gbps nacionalnog saobraćaja
♦   Malo kašnjenje 1-2ms, mala varijacija kašnjenja
♦   Bez gubitaka, bez grešaka u prenosu
♦   Veliki broj dostupnih mreža
♦   Neograničen kapacitet
♦   Jedinstvene usluge

Saznajte više

Regionalna razmena Internet saobraćaja

Iskoristite prednosti regionalnog SOX prisustva u vodećim Datacentrima u Beču i Sofiji i povećajte broj partnera!

♦   Dostupnost velikog broja mreža sa 100 miliona korisnika
♦   Srbija, Bosna, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Makedonija, Hrvatska, Turska, Albanija, Grčka, Moldavija, Ukrajina, Austrija, Slovenija
♦   Direktna veza sa VIX, NETIX, B-IX, OM-NIX, T-CIX, AMS-IX
♦   „carigradski put“ Istanbul-Beč

Saznajte više

Saradnja sa kontent provajderima

Sa nama brzo i lako do gaming servera, globalnih i društvenih mreža!

  Google
♦   Youtube
♦   Akamai
♦   Valve (Steam)
♦   Mainstream
♦   KGB Hosting

Saznajte više

Zaštitni (redundantni) port

Neka vaš posao raste sigurno i bez ograničenja

♦   Dodatna raspoloživost
♦   Uvećani vršni kapacitet
♦   Zaštita od otkaza optike u pristupu
♦   Garantovano zadovoljstvo krajnjih korisnika

Saznajte više

Privatne veze između korisnika - Private VLAN

Uspostavite privatnu vezu sa drugim SOX korisnicima brzo, sigurno i kvalitetno!

♦   Visoki kvalitet interkonekcija
♦   Visoka bezbednost i sigurnost
♦   Visoka raspoloživost
♦   Jumbo Frames
♦   Q-in-Q
♦   Pogodno za VoIP, HDTV, CCTV

Saznajte više