Regionalna razmena Internet saobraćaja

Iskoristite prednosti regionalnog SOX prisustva u vodećim Datacentrima u Beču i Sofiji i povećajte broj partnera!

♦   Dostupnost velikog broja mreža sa 100 miliona korisnika
♦   Srbija, Bosna, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Makedonija, Hrvatska, Turska, Albanija, Grčka, Moldavija, Ukrajina, Austrija, Slovenija
♦   Direktna veza sa VIX, NETIX, B-IX, OM-NIX, T-CIX, AMS-IX
♦   „Carigradski put“ Istanbul-Beč

Regionalna razmena Internet saobraćaja, omogućava SOX korisnicima da slobodno pristupaju drugim tačkama za razmenu Internet Saobraćaja: VIX u Beču, RoNIX u Bukureštu, Net-IX, B-IX, OM-NIX i T-CIX u Sofiji, prenoseći sve pogodnosti lokalne razmene austrijskih, rumunskih, mađarskih, bugarskih, makedonskih, grčkih, turskih sadržaja u Srbiju, ali i distribuciju Internet sadržaja iz Srbije na tržite veće od 100 miliona Internet korisnika. Regionalna razmena Internet saobraćaja nastala je na inicijativu bugarskih i rumunskih kolega u cilju formiranja balkanske tačke za razmenu Internet sadržaja na trouglu Bukurešt-Sofija-Beograd. SOX je u skladu sa strategijom dovođenja Internet giganata u Srbiju ovom trouglu dodao i Beč, što danas čini tradicionalni „Carigradski put“.