Zaštitni (redundantni) port

Neka vaš posao raste sigurno i bez ograničenja

♦   Dodatna raspoloživost
♦   Uvećani vršni kapacitet
♦   Zaštita od otkaza optike u pristupu
♦   Garantovano zadovoljstvo krajnjih korisnika

Zaštitni port omogućava operatorima dodatnu zaštitu od otkaza porta, uređaja ili optičkog vlakna u njihovoj ili SOX mreži. Za delić cene radnog porta, moguće je zakupiti i zaštitni/rezervni port, koji je moguće koristiti u active-active ili active-standby režimu, čime se raspoloživost povećava za 3 reda veličine, vršni kapacitet za faktor 2, a kvalitet ostaje na izuzetnom nivou. Najveći SOX učesnici su zadovoljni korisnici zaštitnog porta od samog uvođenja ove usluge. Dizajn SOX mreže je 100% redundantan, kako u lokalnom tako i u regionalnom smislu, kako po pitanju udvojenih route servera tako i po pitanju neprekidnog napajanja na svim lokacijama. Upotreba zaštitnog porta garantuje visok nivo raspoloživosti i u slučaju otkaza pristupnog optičkog voda ili rutera korisnika.