Nacionalna razmena Internet saobraćaja

Preko nas svaki vaš partner je lako dostupan!

♦   Više od 60 Gbps nacionalnog saobraćaja
♦   Malo kašnjenje 1-2ms, mala varijacija kašnjenja
♦   Bez gubitaka, bez grešaka u prenosu
♦   Veliki broj dostupnih mreža
♦   Neograničen kapacitet
♦   Jedinstvene usluge

Nacionalna razmena Internet saobraćaja predstavlja osnovnu i dominantnu uslugu SOX-a. Visoka raspoloživost, izuzetno mala kašnjenja IP paketa između korisnika, potpuna korisnička kontrola nad primljenim i propagiranim IP prefiksima. Pristup lokalnim sadržajima YouTube-a, Google-a, Facebook-a kao i najvećim lokalnim Internet portalima, ali i korišćenje 4 (od 13) root DNS sistema. Pristup sistemima za merenje brzine i kvaliteta Internet saobraćaja RIPE ATLAS, M-LABS, BGPlay, Archipelago. U planu su i uspostavljanje mreže NTP servera tačnosti Stratum-1 i Stratum-2, kao i cluster ultra-brzog javnog DNS servera.