Šta je SOX

SOX je otvorena platforma za saradnju operatera i kontent provajdera

♦   Visoko raspoloživa mrežna oprema
♦   Najnovije tehnologije
♦   Savremeni modeli upravljanja i održavanja
♦   Otvorenost za zahteve korisnika
♦   Nediskriminatorske politike poslovanja
♦   Komunikacija, koordinacija, saradnja

SOX je platforma za razmenu Internet saobraćaja, otvorenih pravila, transparentnih procedura, koja omogućava okosnicu (backbone) za nacionalne i regionalne Internet kompanije, telekomunikacione fiksne i mobilne operatere, content provajdere, gaming kompanije. SOX je IXP (Internet Exchange Point), napravljen po uzoru na najveće evropske i svetske IXP LINX, DE-CIX, AMSIX. SOX radi po odobrenju Republičke Agencije za Telekomunikacije broj 1-01-3450-272/13, sa početkom delatnosti od 16.04.2010. i član je udruženja Evropskih IXP, EURO-IX.