Kome je SOX namenjen

SOX je namenjen svima koji žive za i sa Internetom!

♦   Internet kompanijama
♦   Mobilnim operaterima
♦   Telekomunikacionim operaterima
♦   Kablovskim operaterima
♦   Pružaocima Internet usluga
♦   Stručnoj i naučnoj javnosti

SOX je izrazito B2B (Business-to-Business) platforma, namenjena Internet kompanijama, mobilnim i fiksnim operaterima, content provajderima, gaming kompanijama. SOX ne pruža usluge globalnog Internet pristupa i ne pruža usluge smeštaja opreme (collocation/telehousing), ali SOX oprema se nalazi locirana u najvećim regionalnim Datacentrima: Telenor THQ - Beograd, Orion - NGD, Orion - Zemun Polje, InterXion - Beč, Sofia Data Center – Sofia, Telepoint – Sofia, gde je od drugih operatora moguće zakupiti kvalitetne i povoljne usluge. Korisnici SOX usluga postaju SOX partneri kroz zajednički nastup prema trećim licima.