Vesti

28. April 2016. Luksemburg
SOX je prezentovao svoja iskustva sa baremetal opremom i SDN-ready tehničkim rešenjima na konferenciji EURO-IX, koja je održana u Luksemburgu od 24-26 Aprila 2016.
Posetite link EURO-IX
Preuzmite SOX prezentaciju

22. April 2016. Tirana
SOX je uzeo aktivno učešće na skupu RIPE SEE5, koji je održan u Tirani od 19-20 Aprila 2016.
Pogledajte video SOX prezentacije
Pogledajte video sa SOX učešćem na panel diskusiji
Posetite RIPE SEE5 website
Preuzmite SOX prezentaciju na RIPE SEE5

24. April 2016. Beograd
SOX je na poziv organizatora finasijski i organizaciono podržao koferenciju SEEDIG o višeakterskom pristupu upravljanja Internetom. SEEDIG je 22. Aprila 2016. održan drugi put (prvi SEEDIG 2015 je održan u Sofiji) i ova inicijativa predstavlja deo IGF (Internet Governance Forum), koji su uspostavile Ujedinjenje nacije kao model za globalni dijalog svih aktera na polju upravljanja Internetom. SEEDIG takođe predstavja deo EuroDIG, koji se događa na nivou Evrope.
Više na linku

18. Mart 2016. Beograd
SOX je u saradnji sa RNIDS - om organizovao sada već tradicionalni sastanak RSNOG grupe u sklopu DIDS konferencije, 15. Marta 2016. u Beogradu, gde su diskutovane dalje aktivnosti RSNOG zajednice, kao i priprema i organizacija druge RSNOG konferencije.
Više na linku

17. Mart 2016. Beograd
SOX je na poziv organizatora uzeo aktivno učešće na dvanaestom SEE Telecoms forumu u organizaciji EEL Events održanog 17. Marta 2016. u Beogradu. Zoran Perović je ispred SOX-a pružio više informacija o stanje telekomunikacija u Srbiji i širem regionun, kao i učestvovao u okruglom stolu o M&A aktivnostima u Srbiji, pre i posle privatizacionog tendera za Telekom Srbija.
Više na linku

27. Novembar 2015. Beograd
RNIDS je organizovao prvu RSNOG konferenciju u Beogradu 27. Novembra 2015. SOX je uzeo aktivno učešće u organizacionom odboru koji je određivao teme konferencije i pozivao predavače, a Goran Slavić, Zoran Perović i Nenad Krajnović su imali veoma zapažena izlaganja i učešće na okruglom stolu.
Pročitajte izveštaj sa prve RSNOG konferencije
Pogledajte video: Zoran Perović - otvaranje konferencije
Pogledajte video: Nenad Krajnović - DNS rutiranje i CDN-ovi
Pogledajte video: Zoran Perović - Ruting politike
Pogledajte video: Goran Slavić - Bare-Metal Switching iskustva iz prakse
Pogledajte video: Panel diskusija Open Networking u praksi AMRES ETF VIP Mobile AMRES

24. April 2015. Beograd
SOX je bio jedan od domaćina i uzeo aktivno učešće na skupu RIPE SEE4, koji je održan u Beogradu od 21-22 Aprila 2015.
Pogledajte video Zoran Perović Plenary Speach
Pogledajte video SOX prezentacije
Posetite RIPE SEE4 website

12. Mart 2015. Beograd
Uz podršku SOX-a RNIDS je organizovao pripremni sastanak RSNOG grupe čije su teme bile uspostavljanje CERT u okviru RNIDS, izrada logotipa i web sajta RSNOG, kao i organizacija prve RSNOG konferencije. Sastanak je održan 10. Marta 2015. u Beogradu.
Više na linku

3. Septembar 2014. Beograd
SOX je u saradnji sa RNIDS - om organizovao prezentacije i pozivanje posetioca okruglog stola o primeni IPv6 u Srbiji, održanog 1. Septembra.2014. godine. Razmatrane su prednosti i mane IPv6 adresiranja, kao i prezentovane najbolje prakse najvećih operatera u Srbiji. Okrugli sto je bio izuzetno posećen i predstavlja začetak mnogo veće i značajnije RSNOG konferencije.
Više na linku

Događaji

RIPE SEE4 Beograd 21-22 April 2015

SOX je bio jedan od domaćina i uzeo aktivno učešće na skupu RIPE SEE4, koji je održan u Beogradu od 21-22 Aprila 2015.

♦ Zoran Perović Plenary Speach                          Pogledajte video
♦ Zoran Perović Prezentacija                                Pogledajte video

RSNOG SEE4 Beograd 27 Novembar 2015

RNIDS je organizovao prvu RSNOG konferenciju u Beogradu 27. Novembra 2015. SOX je uzeo aktivno učešće u organizacionom odboru koji je određivao teme konferencije i pozivao predavače, a Goran Slavić, Zoran Perović i Nenad Krajnović su imali veoma zapažena izlaganja i učešće na okruglom stolu.

♦ Izveštaj sa prve RSNOG konferencije                                                                                 Pročitajte izveštaj
♦ Zoran Perović - otvaranje konferencije                                                                              Pogledajte video
♦ Nenad Krajnović - DNS rutiranje i CDN-ovi                                                                        Pogledajte video
♦ Zoran Perović - Ruting politike                                                                                             Pogledajte video
♦ Goran Slavić - Bare-Metal Switching iskustva iz prakse                                                  Pogledajte video
♦ Panel diskusija Open Networking u praksi AMRES ETF VIP Mobile AMRES               Pogledajte video